Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu
numer: 40/2014
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2014-03-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2014-03-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 40 w formacie pdf Zarządzenie nr 40 w formacie pdf nr. 40/2014/ZAL1
(315 KB)