Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
XXII/100/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:47)
Pobierz - w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (43 KB)
XXII/101/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2008

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:45)
Pobierz - w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2008 (71 KB)
XXII/102/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:43)
Pobierz - w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (39 KB)
XXII/103/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:41)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze (1 MB)
XXII/104/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:39)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (44 KB)
XXII/105/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kowary nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:37)
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kowary nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (40 KB)
XXII/106/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:35)
Pobierz - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 (54 KB)
XXII/107/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:29)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (38 KB)
XXII/108/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura Kaczora na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:26)
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura Kaczora na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach (36 KB)
XXII/109/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kowary" oraz ustalenia zasad jego przyznawania (załączono Rozstrzygnięcie Nadzorcze).

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-14 11:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:44:59)
Pobierz - w sprawie ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kowary" oraz ustalenia zasad jego przyznawania (załączono Rozstrzygnięcie Nadzorcze). (1 MB)
XXII/99/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-28)
w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2008 rok

Autor dokumentu: Krzysztof Radomski
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-11 09:36:47)
Pobierz - w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2008 rok (723 KB)
XXIII/110/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-05)
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-04-15 11:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (33 KB)
XXIII/111/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-05)
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Kowary

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-04-15 11:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Kowary (42 KB)
XXIII/112/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-05)
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta Kowary

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-04-15 11:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta Kowary (45 KB)
XXIII/115/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-05)
w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-04-15 11:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi jednostek budżetowych           działających w zakresie oświaty (41 KB)
Załączniki
XXIII/116/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-05)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-04-15 11:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2008-09-01 11:35:18)
Pobierz - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (38 KB)
XXIV/119/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-11)
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 z Gminą Karpacz oraz Pec pod Sneżkou

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 z Gminą Karpacz oraz Pec pod Sneżkou
(38 KB)
XXV/120/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie nawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Kowary a Miastem Žacléř

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-30 10:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Kowary a Miastem Žacléř (47 KB)
XXV/121/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:18:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2007 rok
(35 KB)
XXV/122/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:23:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach (34 KB)
XXV/123/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:24:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach (34 KB)
XXV/124/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Kowarach (34 KB)
XXV/125/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie przyjęcia rezygnacji Delegata na Krajową Konferencję Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia rezygnacji Delegata na Krajową Konferencję Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
(36 KB)
XXV/126/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2008

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2008 (64 KB)
XXV/127/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kowary (60 KB)
XXV/128/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum A.2

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-30 10:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum A.2

(56 KB)
Załączniki
XXVI/130/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-23)
w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych w Kowarach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru tych zajęć wicedyrektorom szkół podstawowych

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych w Kowarach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz ustalenia wymiaru tych zajęć wicedyrektorom szkół podstawowych (42 KB)
XXVI/131/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-23)
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/102/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kowary do Stowarzyszenia pn. "Dolnośląska Organizacja Turystyczna"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-30 10:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/102/04 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kowary 
do Stowarzyszenia pn. "Dolnośląska Organizacja Turystyczna"

(38 KB)
XXVI/134/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-23)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (39 KB)
XXVII/136/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-07-17)
w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych dla pracowników Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-30 10:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wartości jednego punktu w złotych 
w tabeli wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych 
dla pracowników Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach 

(40 KB)
Załączniki
XXVII/137/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-07-17)
w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych dla pracowników Miejskiej Służby Ratowniczej

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-30 10:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatków funkcyjnych 
dla pracowników Miejskiej Służby Ratowniczej 

(49 KB)
Załączniki
XXVII/138/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-07-17)
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kowary do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nasze Kąty" Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-08-13 09:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kowary do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nasze Kąty" Sp. z o.o. 
(37 KB)
XXVIII/140/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-29)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kowarach

Autor dokumentu: Aniela Figlewska
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-09-01 11:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kowarach (36 KB)
XXX/142/08
Projektowany
Z dnia
(2008-10-09)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXX/142/08 z dnia 9 października 2008 r.

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-18 11:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2008-11-18 12:10:40)
Pobierz - Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXX/142/08 z dnia 9 października 2008 r. (1 MB)
XXX/142/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-09)
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Górniczej w Kowarach (dołączono rozstrzygnięcie nadzorcze)

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-18 11:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2008-11-18 12:18:37)
Pobierz - w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Górniczej w Kowarach 
(dołączono rozstrzygnięcie nadzorcze) (1 MB)
XXX/145/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-09)
w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej"


(42 KB)
Załączniki
Pobierz dokument -
(721 KB)
Pobierz dokument -
(34 KB)
XXX/146/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-09)
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

(50 KB)
XXX/147/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-09)
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary
(48 KB)
XXXII/149/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

(40 KB)
XXXII/150/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiolety Długosz na bezczynność Burmistrza Miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiolety Długosz na bezczynność Burmistrza Miasta Kowary 


(40 KB)
XXXII/151/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2009-03-11 15:47:50)
Pobierz - w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"

(41 KB)
XXXII/152/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"

(41 KB)
XXXII/153/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy zbyciu nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy zbyciu nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary, 
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


(39 KB)
XXXII/155/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych    
(68 KB)
XXXII/156/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-27)
w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-11-14 11:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kowary

(80 KB)
XXXIII/158/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Tyrawy na bezczynność Burmistrza Miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-04 07:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Tyrawy na bezczynność Burmistrza Miasta Kowary 

(38 KB)
XXXIII/159/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2009 rok

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-04 07:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2009 rok
(39 KB)
XXXIII/160/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu - obszar 2

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-04 07:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu - obszar 2

(56 KB)
Załączniki
XXXIII/161/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar planistyczny "B"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-12 09:30:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar planistyczny "B"
(94 KB)
Załączniki
XXXIII/162/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-12 09:30:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze
(130 KB)
Załączniki
XXXIII/163/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2009-03-12 09:30:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary 
dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B (540 KB)
Załączniki
XXXIII/164/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-04 07:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2009-05-12 09:21:20)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat     
(39 KB)
Załączniki
XXXIII/166/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-12)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kowary na lata 2008-2015

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-04 07:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kowary na lata 2008-2015

(41 KB)
Załączniki
XXXV/167/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

(44 KB)
XXXV/168/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

(39 KB)
XXXV/169/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

(51 KB)
XXXV/170/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Karkonoskich

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Karkonoskich
(35 KB)
Załączniki
XXXV/171/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2009 r."

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2009 r." (83 KB)
Załączniki
XXXV/172/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-09)
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2009"

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-22 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2009"
(60 KB)
Załączniki
XXXVI/175/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach

(33 KB)
XXXVI/176/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
(33 KB)
XXXVI/177/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach 
(41 KB)
XXXVI/178/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach 
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
(96 KB)
XXXVI/180/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kowary 
(35 KB)
XXXVI/181/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-29)
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kowary

Autor dokumentu: Sylwia Wątroba
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-31 12:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kowary 

(36 KB)